Δήμητρα Τσανάκα | Η Δημωφέλεια οδεύει προσω ολοταχώς προς τα βράχια