Διώρυγα του Σουέζ: Αποκολλήθηκε εν μέρει το πλοίο «Ever Given»…