Διώρυγα του Σουέζ: Θα χρειαστούν μέρες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Σουέζ | OPEN TV