Δωρεά ηλεκτρικού αμαξιδίου προς τον Νομαρχιακό Σύλλογο ΑμΕΑ Ν Καβάλας