Δρ. Κολιού: Το σενάριο που εξετάζεται για άνοιγμα των χώρων εστίασης