Έκλεισε το αναγνωστήριό του και δεν ενημέρωσε ότι ήταν θετικός