Έλεγχοι και καταγγελίες το Σαββατοκύριακο σε χώρους εστίασης για παράβαση μέτρων