Ελεγκτική για ΜΕΔ πολιτικών: Οι διαγραφές δανείων ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ