Ελένη Θεοχάρους: Καταδίκη της Κύπρου σε μόνιμο διαμελισμό και εκτουρκισμό, διότι ζητάμε το ελάχιστο