Ελληνική Επανάσταση- 1821: Μια στοχαστική ματιά στη διαδρομή 200 χρόνων