Αιμοδοσία στο κέντρο του Ηρακλείου τίμησε την ημέρα για τον εθελοντή αιμοδότη