Εμβληματικά τοπόσημα του κόσμου στο σκοτάδι για τη φετινή «Ώρα της Γης»…