Ένας χρόνος από τον πρώτο θάνατο κορωνοϊού στην Ελλάδα