Ένταση και αντιπαραθέσεις μετά τις αποκαλύψεις για Συνεργατισμό και Altamira