Επιχειρηματικά cluster στην Ε.Ε. και η αντίδρασή τους στην πανδημία…