”Έρχεται ένωση της Α. Ουκρανίας με την «μητέρα» Ρωσία”