Έρευνα του ΤΕΠΑΚ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα πανεπιστήμια