Ερωτηματικά για την καταλληλότητα του νερού σε Δ.Ε. Φιλίππων και Θάσου