Έτοιμη η ΕΕ να δώσει την Κύπρο ως αντάλλαγμα στην Άγκυρα