Φάκελος: Ελληνοτουρκικά – Κύπρος – Ανατολική Μεσόγειος, στις «Αντιθέσεις»