Φονικό Αθηένου: Την έκρυβαν σε υπόνομο πριν τη μεταφέρουν στη Νεκρή Ζώνη