Φόνος Αθηένου: Η στιγμή της υπόδειξης σκηνών από τον 32χρονο Αιγύπτιο