Φουλ στις κρατήσεις και με λίστες αναμονής ανοίγουν οι χώροι εστιασης