Φτώχεια και πείνα στην Τουρκία: 20 λίρες για ένα γάλα, ψάχνουν φαΐ στα σκουπίδια