Γιάννης Μάζης, Αγνοούμε όλες τις προκλήσεις τις Τουρκίας και δίνουμε συγχωροχάρτι