Γιάννης Μάζης, από όσο λέει ο κύριος Χατζηβασιλείου δεν θα επαληθευτεί τίποτα