Γιάννης Μάζης – Κώστας Γρίβας: Πως κλείνουμε το μάτι στην Τουρκία και της δίνουμε δικαιώματα–Ανάλυση