Γιάννης Μάζης, μεγάλο λάθος η αλλαγή της χάραξης του EastMed και ο αποκλεισμός της Κύπρου