Γιάννης Μάζης, Το αποτέλεσμα του κατευνασμού είναι να εξαγριώσουμε το θηρίο