Γιώργος Φίλης, Αλεξ. Δεσποτόπουλος, Δεν πρέπει να δώσουμε άλλοθι στους Ευρωπαίους για την Τουρκία