Γιώργος Φίλης, Η Ελλάδα λαμβάνει θέση παρατηρητή στον Αραβικό Σύνδεσμο