Γιώργος Φίλης, Η στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή και η Ελληνική ευκαιρία