Γιώργος Φίλης, Τα Ελληνικά και τα Ευρωπαϊκά συμφέροντα δεν συμπίπτουν πάντα