Γιώργος Καραμπελιάς, Στόχος της Επανάστασης ήταν η απελευθέρωση (και) της Κωνσταντινούπολης