Γιώργος. Κοντογιώργης: Ελληνισμός και ελλαδικό κράτος. Δύο αιώνες αντιμαχίας 1821-2021 – Απολυταρχία