Οι ανακοινώσεις των νέων χαλαρώσεων από τον Υπουργό Υγείας