Η Δημητριάδου για τους ελέγχους και καταγγελίες στα κέντρα εστίασης