Η Δρ. Μαρία Κολιού για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας