Η εκπαίδευση εντός της δομής φιλοξενίας ”Ασημακοπούλου”