Η επίδραση της πανδημίας και περιοριστικών μέτρων στη ψυχολογία και την ποιότητα ζωής