Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο των κομμωτών