Η Μαργαρίτα Κυριάκου για τις διευκρινήσεις του πρωτοκόλλου