Ι. Μάζης:Μέχρι Ιούνιο μπορεί να μην υπάρχει ΝΑ Μεσόγειος. Κίνδυνος οι πολιτ.–στρατιωτ. διαβουλεύσεις