Η Ρωσία ετοιμάζει “έξοδο” από το δυτικό σύστημα συναλλαγών