Η σημασία της έγκαιρης ιχνηλάτησης και η ανησυχία για τις αλυσίδες μετάδοσης