Η Βρετανική μετάλλαξη του κορωνοϊού ανιχνεύθηκε και σε κατοικίδια