Ιωάννης Ιωαννίδης, Χρειάζεται άρση του Lockdown άμεσα