Υψηλή συμμόρφωση ασθματικών παιδιών στα μέτρα περιορισμού