Ίσως από 1η Μαΐου: Στο περίμενε και οι διοργανωτές εκδηλώσεων