Κατακόρυφη μείωση στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου – Ευρωπαϊκής Ένωσης…